Projektovanje

Pri projektovanju, naš glavni cilj je povećanje konkuretnosti naših kupaca, izradom efikasnijih i fleksibilnijih procesa i projekata. U skladu sa našim motom BIDP, ispunjavamo Vaše zadatke brzo, ispravno, dosledno i pristupačno.

Pri tome, za Vaš izrađujemo:

  • Nove proizvode prema Vašim normama
  • Nove mašine za obradu plastike
  • Montažnu opremu za plastične i metalne komponente
  • Kontrolne i merne uređaje: ispitivanje nepropustivosti, merenje dužina, pozicioniranje itd.
  • Alat
  • Procese

Vaša prednost

  • Smanjenje troškova razvoja
  • Smanjenje ličnih troškova
  • Inovativne ideje

Proverite i sami, nećete se pokajati!

NAŠE DALJE USLUGE:

Izrada alata
Konstrukcija
Rad sa plastikom

Sve na jednom mestu